preloader

"Marketinq satış fəaliyyətini lazımsız edəcək bütün strategiya və hərəkətlərdir"

Marketinq dağıdıcı rəqabətin artdığı və məlumatın hamı üçün asanlıqla əlçatan olduğu müasir dünyada marketinq şirkətlərin ən çox ehtiyac duyduğu anlayışa çevrilib. Marketinq Konsultasiyası da ən çox ehtiyac duyulan ehtiyaclardan birinə çevrilib. Bu günə qədər davam edən müddətdə şirkətlərin əhəmiyyətli bir hissəsinin sahibi olduğu “Satış və Marketinq Departamenti”; onun əsas vəzifəsi yalnız satışdır; Bu, marketinqlə heç bir əlaqəsi olmayan adi bir hadisədir.

Son illərdə; Şirkətlərdə başlayan və qloballaşan dünyanın tətiklədiyi satışdan marketinqə keçidə güclü ehtiyac və istəyin olduğu müşahidə edilir. Bu keçid ehtiyacı əslində Marketinqin ən əsas tərifi olan “Marketinq satış fəaliyyətini lazımsız edəcək bütün strategiya və hərəkətlərdir” cümləsində özünü göstərir.

Bu xidmət sayəsində;

Müştərinin ehtiyaclarını bilavasitə qarşılayacaq şəkildə inkişaf etdiriləcək məhsulun dizaynı,

Rəqib məhsulların güclü və zəif tərəflərini müəyyən edərək məhsulun effektiv fərqləndirilməsi və yerləşdirilməsi,

Bu şəkildə məhsul inkişaf prosesindən əvvəl marketinq prosesinə başlayaraq satışı asanlaşdırmaq,

Qiymətləndirmə və Təşviq Strategiyalarını aydın şəkildə müəyyən etmək,

Ciddi səyləri qayıdışın həqiqətən sürətli olacağı bir nöqtəyə cəmləyərək, hədəf yönümlü və maddi əlavə dəyər artımını təmin edəcək şəkildə məhsul və marketinq strategiyasının müəyyən edilməsinə töhfə veririk.

Medfind Agency olaraq, biz aşağıdakı 7 alt başlıq altında marketinq məsləhətçiliyini nəzərdən keçiririk və uğurla həyata keçiririk:

Marketinq şöbəsinin qurulması
Marketinq strategiyasının qurulması
Mövqeləşdirmə
Hədəf bazarının müəyyən edilməsi
Marketinq planı üzrə konsultasiyası
Qiymətləndirmə
Rəqəmsal Marketinq Strategiyasının yaradılması

Gəlin Birlikdə Möhtəşəm Bir Şey Yaradaq!